اطلاعيه‌های مطبوعاتی

توصیه‌های گزارش‌گران بدون مرز (RSF) برای رسانه‌ها و خبرنگاران به هنگام پوشش خبری تظاهراتدر برابر وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان بر اثر حمله‌های طالبان و گروه دولت اسلامی و همزمان بیشتر شدن خشونت‌ها در مظاهره‌های و گردهمآیی‌ها، گزارش‌گران (...) دنباله


گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز