اطلاعيه‌های مطبوعاتی

۱۱ آذر - (1 دسامبر) -

احمد منتظری برای تلاش در مطلع کردن شهروندان از یک دوره تاریک تاریخ ایران به ٢١ سال زندان محکوم شده استگزارش‌گران بدون مرز (RSF) محکومیت سنگین زندان برای احمد منتظری را قاطعانه محکوم می‌کند. فرزند و مسئول سایت آیت‌الله حسین‌علی منتظری برای انتشار نوار صوتی (...) دنباله


گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز