اطلاعيه‌های مطبوعاتی

۶ ثور/اردیبهشت - (26 آوريل) -

رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ : کژروی بزرگ، نقشه جهان تیره‌تر از همیشه، واپس نشستن دمکراسی‌هاویرایش ۲۰۱۷ رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارش‌گران بدون مرز (RSF) بازنمود هنجار شدن تازش بر رسانه‌ها نشان‌گر خطر کژروی در عرصه آزادی رسانه‌ها در جهان و (...) دنباله


گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز