اطلاعيه‌های مطبوعاتی

۱۵ شهریور - (6 سپتامبر) -

ایران : تهدید روزنامه‌نگاران در خارج از کشور برای مهار اطلاع رسانی مستقلگزارش‌گران بدون مرز (RSF) تهدید روزنامه‌نگاران بخش‌های فارسی زبان رسانه‌های جهانی و رسانه‌های مستقل در خارج از کشور را از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه (...) دنباله


گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز