اطلاعيه‌های مطبوعاتی

جایزه گزارش‌گران بدون مرز برای آزادی اطلاع رسانی ٢٠١۷در بخش روزنامه‌نگار مدافع آزادی اطلاع رسانی،تومایز پیاتک کشور لهستان، در بخش شهروند خبرنگار سهیل عربی عکاس و وب‌نگار زندانی ایرانی و در بخش رسانه مدافع (...) دنباله


گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز