اطلاعيه‌های مطبوعاتی

۴ مرداد - (26 ژوئيه) -

مهدی کروبی برای ششمین بار در شش سال بازداشت خانگی در بیمارستان بستری شدگزارش‌گران بدون مرز (RSF) نگرانی خود را از وضعیت سلامت مهدی کروبی صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده اعتماد ملی اعلام می‌کند. وی به تاریخ ۲ مرداد ماه در پی (...) دنباله


گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز