1 ژانويه 2007 - 


خايمي رازوری عکاس خبرگزاری فرانسه، روز ١٧ دی ماه در غزه آزاد شد

خوشحالم که آزاد شدم. از همه کساني که برای رهايي من تلاش کردند سپساسگذارم .


جمعه ١٥ دی ماه به دعوت گزارشگران بدون مرز روزنامه نگاران و عکاس – خبرنگاران در پاريس تجمعي در همبستگي با همکار ربوده شده شان خايمي رازوری شرکت و بعنوان اعتراض دوربين های خود را بر زمين نهادند. اين تجمع در برابر دفتر مرکزی خبرگزاری فرانسه AFP ساعت ١١ صبح برگزار گرديد.

خايمي رازوری عکاس خبرگزاری فرانسه، ٥٠ ساله که شهروند پرو است در روز اول ژانويه (١١ دی ماه) در برابر دفتر فرانس پرس در محله آل ريمال در مرگز غزه ربوده شده است . تا کنون هيچ گروه فلسطيني مسئوليت اين اقدام را بر عهده نگرفته اند. وزير خارجه پرو بدون مشخص کردن منبع خبر "گروهي منشعب از جنبش حماس " را مسئول اين آدم ربايي اعلام کرده است، اما سخنگوی حماس اين خبر را تکذيب کرده است.

JPEG - 38.8 kb
تجمع عکاس – خبرنگاران در پاريس در همبستگي با خايمي رازوری
JPEG - 33.6 kb
روزنامه نگاران و عکاس – خبرنگاران در پاريس
JPEG - 22.6 kb
روزنامه نگاران و عکاس – خبرنگاران در پاريس
JPEG - 30 kb
روزنامه نگاران و عکاس – خبرنگاران در پاريسfontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز