12 سپتامبر 2008 - ٢٢ سنبله


فراخوان گزارشگران بدون مرز و سازمان اصل ١٩ به حامد کرزی

گزارشگران بدون مرز و سازمان اصل ١٩ دو سازمان جهانی مدافع آزادی بیان از رییس جمهور افغانستان حامد کرزی میخواهند که در پرونده روزنامه‌نگار سابق احمد غوث‌زلمی و ملا قاری مشتاق که برای انتشار ترجمه‌ای فارسی قرآن از سوی دادگاهی در کابل هر کدام به بیست سال زندان محکوم شده اند، دخالت کند.


گزارشگران بدون مرز و سازمان اصل ١٩ دو سازمان جهانی مدافع آزادی بیان از رییس جمهور افغانستان حامد کرزی میخواهند که در پرونده روزنامه‌نگار سابق احمد غوث‌زلمی و ملا قاری مشتاق که برای انتشار ترجمه‌ای فارسی قرآن از سوی دادگاهی در کابل هر کدام به بیست سال زندان محکوم شده اند، دخالت کند.

" ما روحیه مداراگر رییس دولت افغانستان را فرا می خوانیم که به نفع روزنامه‌نگار سابق احمد غوث‌زلمی و ملا قاری مشتاق که به احکام سنگین زندان محکوم شده‌اند، دخالت کند. آنها قصد توهین و یا نادیده گرفتن قوانین اسلامی را نداشته اند. هدف آنها در دسترس فارس زبانان قرار دادن قرآن بوده است.ما متاسفیم که دستگاه قضایی افغانستان دو شهروند را که دارای سابقه روشنفکری و مذهبی روشنی هستند، مجازات کرده است و خواهان تبرئه و آزادی احمدغوث زلمی و ملا قاری مشتاق هستیم"

٢١ سنبله محکمه‌ای در کابل احمد غوث‌زلمی و ملا قاری مشتاق را برای دست داشتن در انتشار ترجمه‌ای از قرآن به زبان فارسی به ٢٠ سال زندان محکوم کرد. محمد عاطف مسوول مطبعه نوری نیز برای چاپ این کتاب به پنچ سال زندان تعلیقی محکوم شده است که باید تحت نظر پلیس قرار گیرد. سه برادر احمدغوث‌زلمی که به کمک کردن به برادر خود برای فرار از کشور متهم شده بودند، آزاد شده‌اند.

متهمان این احکام را "غیرقانونی" اعلام کرده و عبدالقوى افضلى وکيل مدافع غوث زلمى اعلام کرده است به رای صادره اعتراض خواهد کرد.

غوث زلمي روزنامه نگار پرسابقه در سالهای دهه ١٣٦٠ خبرنگار مشهور تلویزیون افغانستان بود. مجری برنامه معروف " صدای مردم" بود که به بینندگان امکان سخن گفتن می داد. پس از سقوط حکومت کمونیستی وی به‌عنوان وابسته فرهنگی سفارت افغانستان در هلند مشغول بکار شد. بعد از سالها تبعید به‌دعوت حامد کرزی برای کار در رادیو تلویزیون ملی به افغانستان بازگشت. غوث زلمي رئيس اتحاديه ملی روزنامه نگاران بود و مدتی نیز سمت سخنگوی دادستان عمومي (لوی سارنوالی) را نيز بر عهده داشت.

احمد غوث‌زلمي در تاريخ ١٣ عقرب سال ١٣٨٦ هنگام ورود به پاکستان در منطقۀ سرحدى تورخم، توسط مسوولين امنيتى افغان دستگير شد که همچنان در زندان بسر می برد. وی متاهل و پدر پنچ طفل است. غوث زلمي در پي اعتراض روحانيون محافظه‌کار به " انتشار قرآن به زبان دری بدون متن عربى آن " و همچنين "تحريف در برخي از آيات در این ترجمه" متهم شده است. برخی از بنیادگرایان اسلامی برای وی خواهان مجازاتی "عبرت آور" شدند. نعمت الله شهرانی وزیر ارشاد و حج و اوقاف افغانستان انتشار این کتاب را " دسیسه ای از سوی صهیونیزم بین الملل و سازمانهای تخریبی برای از بین بردن اسلام" اعلام کرد. در همان زمان شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان در بيانيه ای وی را " بدتر از سلمان رشدی " خوانده بودند.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز