2 ژانويه 2009 - ١٣ دي


گزارشگران بدون مرز توقیف روزنامه کارگزاران و حمله به خانه شیرین عبادی توسط بسیجیان هوادار جکومت را محکوم می کند.

گزارشگران بدون مرز سواستفاده دولت جمهوری اسلامی از رویدادهای بین المللی را برای توقیف روزنامه کارگزاران و بسیج طرفداران حکومت برای حمله به خانه وکیل مدافع حقوق بشر شیرین عبادی محکوم می کند.


گزارشگران بدون مرز سواستفاده دولت جمهوری اسلامی از رویدادهای بین المللی را برای توقیف روزنامه کارگزاران و بسیج طرفداران حکومت برای حمله به خانه وکیل مدافع حقوق بشر شیرین عبادی محکوم می کند.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند : " جمهوری اسلامی به هر بهانه ای برای به سکوت وادار کردن صدای معترضان متوسل می‌شود. مثل همیشه دولت ایران از شرایط جهانی سواستفاده می‌کند تا با مطبوعات غیر دولتی و مدافعان حقوق بشر تسویه حساب کند. توقیف روزنامه کارگزاران و حمله به منزل شیرین عبادی نشانگر این امر است. "

در تاریخ ١١ دی ماه هیات نظارت بر مطبوعات که ریاست آن را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر عهده دارد، دستور توقیف روزنامه کارگزاران را بنا بر تبصره ٥ ماده ٦ قانون مطبوعات برای " حمایت از ددمنشی های رژیم اسرائیل و همصدای با رسانه های آن" صادر کرد. روزنامه کارگزاران در شماره ١٠ دی ماه خود فقط ٨ خط از بیانیه انجمن دانشجویی تحکیم وحدت را منتشر کرده بود.در این بیانیه تحکیم وحدت" خشونت و قربانی کردن غیر نظامیان را از هر دو سو محکوم کرده بود."روزنامه کارگزاران ارگان حزب کارگزارن سازندگی درست یکسال پس از انتشار اولین شماره خود توقیف شد.

در سال ٢٠٠٨ در ایران ٣٠ نشریه توقیف شده است که ٢٢ مورد توقیف از سوی هیات نظارت بر مطیوعات انجام گرفته است. این ارگان سانسور، شمشیر دولت احمدی نژاد در "جنگ علیه مطبوعات" است.

از سوی دیگر تظاهرات بسیجیان سازماندهی شده از سوی سپاه پاسداران برای محکوم کردن حملات اسرائیل به غزه در تهران همچنان ادامه دارد. روز ١٢ دی ماه بیش از صدتن ازاین بسیجیان در مقابل منزل شیرین عبادی تجمع و علیه وی و کانون مدافعان حقوق بشر شعار دادند. در تاریخ اول دی ماه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به بهانه نداشتن پروانه فعالیت از سوی ماموران امنیتی بسته شد، در تاریخ ٩ دی ماه ماموران امنیتی به نام بازرسان مالیاتی به دفتر وکالت شیرین عبادی حمله و بر خلاف قوانین ملی و بین الملی اسناد و پرونده های موکلین وی را ضبط کردند. سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر،اتحادیه اروپا ، امریکا و کانادا تعرض به شیرین عبادی و همکارانش را محکوم کرده اند.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز