15 ژانويه 2009 - ٢٦ جدی


گزارشگران بدون مرز کنفرانس مطبوعاتي را در کابل برگزار کرد : مقامات مسئول افغانستان بايد آزادی مطبوعات را يکي از اولويت های خود بدانند

هیات گزارشگران بدون مرز مرکب از ژان فرانسوا ژوليارد دبير اول، وانسان بروسل مسئول آسیا و رضا معينی مسئول دفتر افغانستان گزارشگران بدون مرز بود. از تاريخ ٢١ تا ٢٧ جدی از افغانستان ديدار و با وزير عدليه،وزير اطلاعات و فرهنگ،سخنگوی شورای علما، رئیس کميسيون حقوق بشر مستقل، مشاور رئیس جمهور, نمايندگان جامعه مدني، افسران ايساف، ديپلمات های خارجی مستقر در افغانستان،بسياری از خبرنگاران و تشکلات روزنامه نگاران ديدار و گفتگو کرد. گزارش کامل اين سفر در طي هفته های آيينده منتشر خواهد شد.

ژان فرانسوا ژولیارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام کرد : "وضعيت آزادی مطبوعات در افغانستان رو به وخامت مي رود وظيفه دولت افغانستان است که از این انحراف نگران کننده جلوگیری کند. بدون مطبوعاتي آزاد و مستقل افغانستان نمي تواند حرکت خود را به سوی دمکراسي و توسعه ادامه دهد. رئيس و هيات دولت بايد نهايت توجه خود را به این امر مبذول دارند و تدابیری جدی در جهت تامین شرايط مناسب برای انجام وظيفه ژورناليستان در افغانستان اتخاد کنند. درپي سی سال جنگ، کار کلانی در برابر افغانستان است، اما بدون اطلاع رسانی آزاد و متکثر نمي توان کشور را بازسازی کرد.


گزارشگران بدون مرز مقامات مسئول افغانستان از جمله رئيس جمهور حامد کرزی را فرا می خواند که دفاع از آزادی مطبوعات را يکي از اولويت های خود قرار دهند. گزارشگران بدون مرز در پايان ماموريت تهيه گزارش خود از افغانستان در کنار نمايندگان انجمن ها و اتحادیه های ژورناليستان افغانستان کنفرانس مطبوعاتی را در روز ٢٦ جدی در کابل برگزار کرد.

ژان فرانسوا ژولیارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام کرد : "وضعيت آزادی مطبوعات در افغانستان رو به وخامت مي رود وظيفه دولت افغانستان است که از این انحراف نگران کننده جلوگیری کند. بدون مطبوعاتي آزاد و مستقل افغانستان نمي تواند حرکت خود را به سوی دمکراسي و توسعه ادامه دهد. رئيس و هيات دولت بايد نهايت توجه خود را به این امر مبذول دارند و تدابیری جدی در جهت تامین شرايط مناسب برای انجام وظيفه ژورناليستان در افغانستان اتخاد کنند. درپي سی سال جنگ، کار کلانی در برابر افغانستان است، اما بدون اطلاع رسانی آزاد و متکثر نمي توان کشور را بازسازی کرد.

" ژورناليستان افغانستان و روزنامه نگاران خارجی حاضر در کشور هدف تهدیدات متعددی قرار گرفته اند. به طالبان که همچنان خبرنگارانی را که در برابر خواسته هايشان سرخم نمی کنند، تهدید می کنند، باندهای جنایتکار و مافیا افزوده شده است. خبرنگاران افغانستان آزادی بيان دارند – به جز در باره اصلي ترین مسئله دست نازدنی : اسلام - اما در شرايط امنيتي دشواری کار می کنند. جنوب و شرق کشور بشدت بی ثبات است و از تعداد خبرنگارانی که به اين دو منطقه می روند کاسته شده است، این دو منطقه که از کنترل دولت خارج شده اند به دو نقطه سياه کسب اطلاعات تبدیل شده اند.

هیات نمايندگی گزارشگران بدون مرز در تاریخ ٢٣ جدی در بازداشتگاه موقت کابل با پرويز کامبخش ملاقات کرد. این دانشجوی جوان رشته روزنامه نگاری در دادگاه تجدیدنظر برای بارگذاری مقاله ای بر روی يک سايت اينترنتي در باره وضعيت زنان در دین اسلام به بيست سال زندان محکوم شده است. گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام مي کند : " تا زمانی که يک شهروند را می تواند برای دیدن متنی بر روی اينترنت به اعدام يا احکام سنگين زندان محکوم کرد از آزادی بيان در افغانستان نمی توان سخن گفت. پرويز کامبخش باید فوری آزاد شود او هيج جرمی مرتکب نشده است و این ماجرا که با اعمال غير قانونی رويه قضايي آن لکه دار شده است، در سطح جهاني چهره ی افغانستان را خدشه دار کرده است.

دو خبرنگار در سال 2008 در افغانستان کشته شده اند و نزدیک به پنجاه روزنامه نگار زخمی و مورد لت و کوب و تهديد قرار گرفته اند. گزارشگران بدون مرز امیدوار است که رئيس جمهور حامد کرزی این امر را جدی تلقي کرده و قاطعانه اعلام کند که اجازه استقرار مصونيت از مجازات برای خشونت عليه روزنامه نگاران را نخواهد داد. بسياری از روزنامه نگاران در وحشت و ترس بسر مي برند و اين از وظایف دولت است که با اتخاذ تدابیری به آنها تضمين داده و اجازه دهد در آرامش وظيفه خود را انجام دهند. این تاسف بار است که در طي ماه های گذشته ده ها خبرنگار زن در اثر تهدید مجبور به ترک کار خود شوند. این خبرنگاران زن به ندرت مورد حمایت لازم قرار گرفته اند.

مقامات مسئول بايد در به نتيجه رساندن پرونده ی خبرنگاران به قتل رسيده و یا مورد تهدید قرار گرفته کارایی بيشتری داشته باشند. و با تحقيقات جدی عاملان این قتل و تهدید ها را شناسايي کنند. مصونيت از مجازات در پرونده دو خبرنگار کشته شده زکيه زکی و عبدالصمد روحانی غير قابل پذيرش است.

گزارشگران بدون مرز خواهان تصويب هر چه سريعتر قانون رسانه هاست. بسياری از حرفه کاران رسانه ها در انتظار اجرايي شدن اين قانون هستند که همچنان قربانی عدم همکاری دولت و لويي جرگه در مرحله تصويب نهایی متوقف شده است.

همچنين دولت باید هر چه زودتر لايحه ای در تسهيل دسترسي به اطلاعات تهيه کند. همه حرفه کارانی که با هيات گزارشگران بدون مرز ديدار کردند بر دشواری دسترسي به معلومات و یا تحليل در نزد مقامات تاکید داشتند. " برای يک رويداد مهم در باره درگيری های جاری دست کم پنج روايت مختلف وجود دارد : روايت طالبان، روايت وزارت دفاع، روايت رئيس جمهور، روايت ايساف، و در آخر روايت شاهدان عيني که حاضر مي شوند با رسانه ها حرف بزنند. در این باره دسترسي به روايت مسئولان بسيار دشوار و در مدت طولانی بدست مي آید. با آنکه تاسيس مرکز زسانه ها را تبریک می گويم اما دولت باید بهتر اطلاع رساني کرده و برای پاسخگويي به خبرنگاران حاضر باشد."

از سوی ديگر گزارشگران بدون مرز معتقد است برخي از صاحبان رسانه ها باید از دخالت در محتوای نشر هیات تحريریه پرهيز کنند. ديواری غير قابل عبور باید میان هیات تحريریه و صاحبان رسانه ها به وجود آید. بسیاری از رسانه ها برای اهدافي جانبدارانه از سوی سهام داران مورد استفاده قرار مي گيرند و اينگونه کيفيت اطلاع رسانی تنزل مي يابد. انجمن های خبرنگاران به منشور اخلاقی می اندیشند و گزارشگران بدون مرز از این ابتکار حمايت مي کند. گزارشگران بدون مرز همچنین بر اتحاد انجمن ها و اتحاديه های مختلف خبرنگاران برای دفاع از آزادی مطبوعات درود می فرستد.

هیات گزارشگران بدون مرز مرکب از ژان فرانسوا ژوليارد دبير اول، وانسان بروسل مسئول آسیا و رضا معينی مسئول دفتر افغانستان گزارشگران بدون مرز بود. از تاريخ ٢١ تا ٢٧ جدی از افغانستان ديدار و با وزير عدليه،وزير اطلاعات و فرهنگ،سخنگوی شورای علما، رئیس کميسيون حقوق بشر مستقل، مشاور رئیس جمهور, نمايندگان جامعه مدني، افسران ايساف، ديپلمات های خارجی مستقر در افغانستان،بسياری از خبرنگاران و تشکلات روزنامه نگاران ديدار و گفتگو کرد. گزارش کامل اين سفر در طي هفته های آيينده منتشر خواهد شد.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز