12 مارس 2009 - 


نصب پوستر سانسور بر روی اینترنت در مقابل سفارتخانه‌های " کشورهای دشمن اینترنت"

به مناسبت ١٢ مارس برابر با ٢٢ اسفند – حوت، روز جهانی مبارزه با سانسور بر روی اینترنت گزارشگران بدون مرز گزارش وضعیت سانسور بر روی اینترنت و لیست " کشورهای دشمن اینترنت" را را به ٢١ سفارتخانه تحویل داد. تنها دو سفارتخانه تونس و بیرمانی از دریافت گزارش خودداری کردند.


به مناسبت ١٢ مارس برابر با ٢٢ اسفند – حوت، روز جهانی مبارزه با سانسور بر روی اینترنت گزارشگران بدون مرز گزارش وضعیت سانسور بر روی اینترنت و لیست " کشورهای دشمن اینترنت" را را به ٢١ سفارتخانه تحویل داد. تنها دو سفارتخانه تونس و بیرمانی از دریافت گزارش خودداری کردند.

گزارشگران بدون مرز دراین باره اعلام کرد" امروز سانسور بر روی اینترنت در بر گیرنده همه اشکال اظهار نظر بر روی وب است، از یک نظر دادن ساده یک کاربر تا روزنامه نگاران و تولید کنندگان اطلاعات. ایجاد محدودیت در این فضا نقض فاحش آزادی بیان است.

در گزارش ٢٠٠٩ گزارشگران بدون مرز درباره آزادی بیان بر روی اینترنت علاوه بر انتشار لیست سیاه ١٢ کشور "دشمن اینترنت" " (عربستان سعودی، بیرمانی، چین، کره شمالی، کوبا، مصر، ایران، اوزبکستان، سوریه، تونس، ترکمنستان، ویتنام) برای اولین بار دو کشور دمکراتیک در لیست کشورهایی که باید " تحت مراقبت" (کره شمالی و استرالیا) باشند قرار گرفتند.

به این مناسبت گزارشگران بدون مرزویدئویی از آنچه که کاربران اینترنت در کشورهای سرکوبگر اینترنت رودرو هستند بر روی سایت خود گذاشته است.همچنین مصاحبه‌ای در باره تحول و وضعیت اینترنت با وینتو کرف (Vinton Cerf) یکی از بینانگذاران اینترنت و معاونان شرکت گوگل انجام داده است که انجام داده است.

ببینید


كارنامه

سفارت چین سفارت سوریه سفارت ازبکستان سفارت بیرمانی سفارت ایران سفارت ایران سفارت ایران سفارت ازبکستان شرکت گوگل سفارت بیرمانی سفارت ویتنام سفارت ایران


fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز