21 آوريل 2009 - ١ ثور


خبرنگار تلویزیون امروز که در پی شکایت سفارت ایران دستگیر شده بود، آزاد شد

گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از آزادی فهیم کوهدامنی خبرنگار شبکه تلویزیون امروز بعد از بیش از بیست و پنج روز بازداشت، در تاریخ ٣٠حمل ١٣٨٨ اعلام می‌دارد. گزارشگران بدون مرز از دادستان کل (لوی سارانول) می خواهد که به تعقیب قضایی این مجری تلویزیون برای " توهین " پایان دهد. این روزنامه نگار با شکایت سفیر جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود.


گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از آزادی فهیم کوهدامنی خبرنگار شبکه تلویزیون امروز بعد از بیش از بیست و پنج روز بازداشت، در تاریخ ٣٠حمل ١٣٨٨ اعلام می‌دارد. گزارشگران بدون مرز از دادستان کل (لوی سارانول) می خواهد که به تعقیب قضایی این مجری تلویزیون برای " توهین " پایان دهد. این روزنامه نگار با شکایت سفیر جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند:" تاسف آور است که یک خبرنگار در افغانستان به مانند یک جنایتکار در پی شکایت مقامات جمهوری اسلامی ایران بازداشت و زندانی شود. دادستان و دولت افغانستان باید در برابر اعمال فشار خارجی ها که به سو استفاده از قانون منجر می شود مقاوت کنند. این روزنامه نگار فقط به برخی از خرافات مذهبی انتقاد کرده بود."

گزارشگران بدون مرز رونوشتی از متن شکایت سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل بدست آورده است که از سوی "فداحسين مالکي سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران" خطاب به دادستان محمد اسحاق الکو ارسال شده است. این شکایت برای " اقدامات" موهن تلویزیون امروز و توهین به مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران آیت اله خمینی، آیت اله خامنه ای و محمود احمدی نژاد" شده است. در این نامه دادستان افغانستان در صورت " عدم جلوگیری از اینگونه اقدامات " به "تاثیرات منفی بر روابط فی مابین" تهدید شده است.

فهیم کوهدامنی به گزارشگران بدون مرز گفت که در طی مدت بازداشت عمدتا در باره آیت اله خمینی و کتاب کشف الاسرار مورد بازجویی قرار گرفته است. بنا بر نظر مسئولان دادستانی وی در برنامه "عبور از خط" که یک ماه پیش از دستگیری اش از تلویزیون پهش شده بود و که به بررسی انتقادی این کتاب اختصاص داشته است به بینان گذار جمهوری اسلامی ایران توهین کرده است. خبرنگار تلویزیون امروز به گزارشگران اعلام کرد که وی به آیت اله خمینی توهین نکرده است و فقط به وجود برخی خرافات در مذهب انتقاد کرده است. "من با هیج مذهبی مشکل ندارم ولی خرافه و سواستفاده از مذهب برای رسیدن به قدرت و تبدیل مذهب به ابزاری برای منافع شخصی را مورد انتقاد قرار داده ام."

در زندان من مورد بدرفتاری قرار نداشتم اما به هر حال بودن در کنار قاچاق بران و زندانیان عادی برای خبرنگار آزار دهنده است. منتظر دادگاه هستم و متاسفانه بر روی کمیسیون تخطی هم نمی توان حساب کرد بخش عمده ای از افراد آن را محافظه کاران تشکیل می دهند.

پیش از این در تاریخ ٣ حمل گزارشگران بدون مرز دستگیری فهیم کوهدامنی را محکوم کرده بود.

برای اطلاعات بیشتر :" ما آزادی بیان داریم اما امنیت نداریم "

گزارش از افغانستان گزارشگران بدون مرز بدون را مطالعه کنید

رونوشت از متن شکایت سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل

رونوشت از متن شکایت سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز