22 آوريل 2009 - 


متن سخنرانی شیرین عبادی در مراسم اهدا جایزه رولاند برگر

این مراسم در تاریخ 21 اوریل در برلین برگزار شد. در این مراسم که بیش از 500 تن از شخصیت های آلملنی و جهانی حضور داشتند. شیرین عبادی وکیل مدافع حقو بشر و ژان فرانسو ژولیارد دبیر اول گزارشگران بدون مرز سخنانی ایراد کردند. سپس جوایز خود را از رئیس جمهور آلمان دریافت کردند.

این مراسم در تاریخ 21 اوریل در برلین برگزار شد. در این مراسم که بیش از 500 تن از شخصیت های آلملنی و جهانی حضور داشتند. شیرین عبادی وکیل مدافع حقو بشر و ژان فرانسو ژولیارد دبیر اول گزارشگران بدون مرز سخنانی ایراد کردند. سپس جوایز خود را از رئیس جمهور آلمان دریافت کردند.كارنامهfontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز