24 آوريل 2009 - ٤ اردیبهشت


به‌دعوت گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از خبرنگاران ٣٥ سازمان مدافع آزادی مطبوعات خواهان آزادی رکسانا صابری در روز تولدش شدند

رکسانا صابری روز یکشنبه ٦ ا ردیبهشت (٢٦ آوریل) جشن تولد ٣٢ سالگی خود را در زندان اوین جشن می گیرد. ٣٥ سازمان مدافع آزادی بیان و مطبوعات با امضا کردن فراخوان مشترک گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از خبرنگاران خواهان آزادی این خبرنگار شدند.


رکسانا صابری روز یکشنبه ٦ اردیبهشت (٢٦ آوریل) جشن تولد ٣٢ سالگی خود را در زندان اوین جشن می گیرد. ٣٥ سازمان مدافع آزادی بیان و مطبوعات با امضا کردن فراخوان مشترک گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از خبرنگاران خواهان آزادی این خبرنگار شدند. این سازمان ها با ارسال نامه‌ای به آیت اله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران از او خواستند تا همه ی حقوق رکسانا صابری رعایت شود.

حضور محترم حضرت آیت اله سید محمودهاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

حضرت آیت‌اله

ما روزنامه نگاران و اعضای جامعه جهانی دفاع از آزادی مطبوعات دل نگرانی خود را از محکوم شدن رکسانا صابری در تاریخ ٢٥ فروردین به هشت سال زندان، در پی دادگاهی برگزار شده در یک روز و در پشت درهای بسته، اعلام می کنیم.

رکسانا صابری که از شش سال پیش در ایران زندگی می کند، خبرنگاری مورد احترام هم‌حرفه‌های خود است. وی تا پیش از لغو مجوز کارش و تا ١٣٨٥ با شبکه رادیویی ان پی آر و بخش جهان رادیو و تلویزیون بی بی سی همکاری داشته است.

ما امضا کنندگان این نامه خواهان آزادی او هستیم، همه حقوق او باید بنا بر موازین ناظر بر حقوق بین‌المللی رعایت شود.

با امید به توجه‌ای درخور به این درخواست، مراتب احترام ما را پذیرا باشید.

ARTICLE 19, U.K.

Algerian Centre for the Defence and Promotion of Press Freedom (CALP), Algeria

Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI), Egypt

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), Brazil

Association of Independent Electronic Media (ANEM), Serbia

Bahrain Center for Human Rights (BCHR)

CanadianJournalistsfor Free Expression (CJFE), Canada

Cartoonists Rights Network, International (CRNI), U.S.A.

Center for Media Studies and Peace Building (CEMESP), Liberia

Centro de Periodismo y Etica Publica (CEPET), Mexico

Committee to Protect Journalists, U.S.A.

Independent Journalism Center (IJC), Moldova

Index on Censorship, U.K.

Institute of Mass Information (IMI), Ukraine

Institute for Reporter Freedom and Safety (IRFS), Azerbaijan

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Peru

International Federation of Journalists (IFJ), Belgium

International PEN Writers in Prison Committee, U.K

International Press Institute (IPI), Austria

Freedom House, U.S.A.

Free Media Movement (FMM), Sri Lanka

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Colombia

Maharat Foundation, Lebanon

Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibia

Media Foundation for West Africa (MFWA), Ghana

Media Watch, Bangladesh

Mizzima News Agency, India/Burma

Norwegian PEN, Norway

Observatoire pour la liberté de presse, d’édition et de creation (OLPEC), Tunisia

Pakistan Press Foundation (PPF), Pakistan

Reporters sans frontières (RSF), France

Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), Thailand

World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC), Canada

World Association of Newspapers (WAN), France

World Press Freedom Committee (WPFC), U.S.A.

برای اطلاعات بیشتر

Meredith Greene Megaw, CPJ, 330 Seventh Ave., New York, NY 10001, U.S.A., tél: +1 212 465 1004, fax: +1 212 465 9568, e-mail: mgmegaw@cpj.org, Internet: http://www.cpj.org

Soazig Dollet à RSF, 47, rue Vivienne, 75002 Paris, France, tél: +33 1 44 83 84 78, fax: +33 1 45 23 11 51, e-mail: moyen-orient@rsf.org, Internet: http://www.rsf.org
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز