4 ژوئن 2009 - 


تین یان من، بیست سال سانسور

گزارشگران بدون مرز در حرکتی اعتراضی عکس های "مردی در برابر تانک ها" را در برابر سفارت چین در پاریس به نمایش گذاشتند.

- ببینید: فیلم تظاهرات در برابر سفارت چین


در اعتراض به بیست سال سانسور در چین پس از حادثه تاسف بار میدان تین یان من گزارشگران بدون مرز در حرکتی اعتراضی عکس های "مردی در برابر تانک ها" را در برابر سفارت چین در پاریس به نمایش گذاشتند.

استوارت فرانکلین عکاس این عکس تاریخی که به نماد این جنبش بدل شده است در کنار فعالان گزارشگران بدون مرز در این حرکت اعتراضی شرکت کرد.

عکس "مردی در برابر تانک ها" در ابعاد بسیار بزرگ بر روی سه کامیون نصب شده بود که این کامیون ها در ساعت ١٨ عصر روز سه ژوئن با تظاهرات اعضای گزارشگران بدون مرز در برابر سفارت چین در پاریس متوقف شدند.

- ببینید: فیلم تظاهرات در برابر سفارت چین
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز