21 ژوئن 2009 - ٣١ خرداد


با ٣٣ روزنامه نگار زندانی جمهوری اسلامی بزرگترین زندان جهان برای روزنامه نگاران

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند " جمهوری اسلامی از هیچ اقدامی برای سد کردن گزارشدهی و شهادت روزنامه نگاران ایرانی و خارجی از رویداهای ایران دریغ نمی کند. جامعه جهانی باید خواهان آزادی روزنامه نگاران زندانی در ایران شود. اخراج خبرنگاران خارجی از ایران دلیلی دیگری است برای به رسمیت نشناختن نتایج انتخابات و "پیروزی" محمود احمدی نژاد."


از تاریخ ٣١ خرداد ١٣٨٨ جمهوری اسلامی ایران با ٣٣ روزنامه نگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. از شنبه ٢٣ خرداد ماه تا امروز ٢٢ روزنامه نگار و وب نگار بازداشت شده اند.

شبانگاه ٣٠ خرداد ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی امویی از سوی ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت شدند. ماموران وزارت اطلاعات پس از بازرسی منزل این دو روزنگار را به محل نامعلومی منتقل کردند. برنده جایزه شجاعت در روزنامه نگاری ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی امویی دو روزنامه نگار مستقل و پرسابقه روزنامه های اصلاح طلب هستند.

گزارشگران بدون مرز بازداشت علی مزروعی رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را تائید می کند. سازمان همچنان از ده ها روزنامه نگار ایرانی بی اطلاع است و نمی داند بازداشت و یا از دست ماموران امنیتی رژیم گریخته اند. بی بی سی امروز اخراج خبرنگار خود را از ایران تائید کرد. مقامات ایران به جان لنی گزارشگر این شبکه خبری بیست و چهار ساعت فرصت داده اند تا کشور را ترک کند. بی بی سی از سوی جمهوری اسلامی متهم به حمایت از " آشوبگران" شده است.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند " دولت ایران همه امکانات خود را برای سد کردن گزارشدهی و شهادت روزنامه نگاران ایرانی و خارجی از رویداهای ایران بسیج کرده است . جامعه جهانی باید خواهان آزادی روزنامه نگاران زندانی در ایران شود. اخراج خبرنگاران خارجی از ایران دلیلی دیگری است برای به رسمیت نشناختن نتایج انتخابات و "پیروزی" محمود احمدی نژاد."

تا پیش از انتخابات جمهوری اسلامی بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه بود. امروز با ٣٣ روزنامه نگار زندانی، بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. بنا بر اطلاعاتی که بدست ما رسیده است روزنامه نگاران و فعالان سیاسی بازداشت شده به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شده اند و برای اعتراف تلویزیونی به " سازماندهی انقلاب مخملی " شدیدا زیر فشار شکنجه قرار دارند.

اسامی روزنامه نگاران دستگیر شده از تاریخ ٢٣ خرداد

تهران : عبدالرضا تاجیک، مهسا امرآبادی، احمد زیدآبادی ،کیوان صمیمی بهبهانی،بهزاد باشو، سید خلیل میراشرفی، سمیه توحیدلو ،محمد عطریانفر، سعید حجاریان، محمد علی ابطحی، سعید لیلاز، محمد قوچانی، علی مزروعی، ژیلا بنی یعقوب ،بهمن احمدی امویی

مشهد : روح اله شهسوار

بوشهر : ماشالله حیدر زاده، حمیده ماحوزی، امان الله شجاعی، حسین شکوهی

رشت : مجتبا پورمحسن
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز