16 سپتامبر 2009 - ٢٥سنبله


نامه سرگشاده گزارشگران بدون مرز به وزیر امور خارجه انگلستان در باره کشته شدن روزنامه نگار افغان سلطان محمد منادی


جناب آقای وزیر

در پی کشته شدن، سلطان محمد منادی خبرنگار افغانی در عملیات آزادی سازی ١٨سنبله، تاثر و خشم بزرگی افغانستان و جهان را در بر گرفته است.

ما از شما برای پی بردن به اشتباهات و ناکاردانی هایی که منجر به این فاجعه شده است، خواهان تحقیق و بررسی هستیم. از شما می خواهیم که نتیجه این تحقیق و بررسی به شکل علنی و برای همگان انتشار یافته و مسئولان این فاجعه مجازات شوند. نقاط ابهام بسیاری در باره چگونگی انجام عملیات ١٨سنبله، با هدف آزادی دو خبرنگار و از جمله یک تن خبرنگار انگلیسی، که چند روز پیشتر از سوی طالبان اختطاف شده بودند، وجود دارد. ما در این امر شک نداریم که هدف عملیات رهایی هر دو خبرنگار و ممانعت از در بند ماندن دردآور و دراز مدت آنها بوده است.

با این حال به نظر می رسد تحقیق و بررسی در این باره ضرورت دارد و امکان می دهد، بفهمیم، چرا تصمیم در باره این عملیات نظامی که برای خبرنگاران و سربازان خطر زیادی در بر داشته با این سرعت و بدون مشورت با همه طرفین دخیل در ماجرا، اتحاذ شده است؟ شما به شکل مسقیم در این تصمیم گیری دخالت داشته اید. چرا منتظر نتایج مذاکراتی که با طالبان در حال انجام شدن بود نماندید؟

بنا بر اظهارات شاهدان بسیاری، سربازان انگلیسی از حضور دو گروگان، یکی غربی و دیگری افغانی در محل باخبر بودند. انها حتا عکس هر دو خبرنگار استفان فاریل و سلطان محمد منادی را با خود داشته اند. خبرنگار افغان به هنگام کشته شدن، مسلح نبوده است و با فریاد زدن به عنوان خبرنگار خود را هم معرفی کرده است، چه امری باعث شده است که سربازان انگلیسی یا افغانی به او شلیک کنند؟ در این عملیات به سربازان برای شلیک چه دستوراتی داده شده بود؟

در پایان عملیات پیکر بی جان سلطان محمد منادی در محل رها شده است. خانواده وی مجبور شده برای انتقال پیکر عزیز خود به آن منطقه خطرناک بروند. چگونه ممکن است که پیکر یکی از گروگان ها در محل به حال خود رها شود؟ آیا هدف عملیات آزادی خبرنگار انگلیسی و همچنین همکار افغانی اش نبوده است؟

همانگونه که ما در اطلاعیه خود در تاریخ ١٨سنبله، روز کشته شدن سلطان منادی نوشتیم، در موارد گروگان گیری و این گونه عملیات ها باید همه ی احتمالات و جوانب مورد نظر قرار گیرد. امروز اما ضرورت دارد که به همه پرسش های طرح شده در این ماجرا پاسخ روشن داد. روشن شدن همه حقیقت امری ضروری برای خانواده و دوستان و همکاران سلطان منادی و همچنین برای سرباز انگلیسی کشته شده در این عملیات است.

با اطمینان از پاسخ روشن شما به این درخواست ها بهترین آرزوهای مرا پذیرا باشید

ژان فرانسوا ژولیارد دبیر اول گزارشگران بدون مرز

پاریس ٢٥ سنبله ١٣٨٨
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز