18 سپتامبر 2009 - ٢٧ شهریور


ایران تشدید سرکوب وب نگاران و کاربران اینترنت

از هفته ها پیش اینترنت و کاربران آن هدف جدی حملات هواداران محمود احمدی نژاد قرار گرفته اند. در پی توقیف مطبوعات این بار مقامات مسئول جمهوری اسلامی به ابزارهای دسترسی اسان به اطلاعات رسانی در باره سرکوب و اعتراض حمله کرده اند. تقریبا همه سایت اطلاع رسانی داخل کشور مورد حمله قرار گرفته و یا مسدود شده اند. "هک" و حمله به برخی سایت ها به شکل سازمان یافته انجام می گیرید. شبکه اینترنت که در دادگاه های نمایشی از سوی دادستانی بر نیمکت اتهام قرار گرفته است، تنها امکان سازمان یابی اعتراض است که باید به سکوت وادار شود


پس از صدها بازداشت معترض و مخالف و محاکمات نمایشی، سرکوب بر روی وب نگاران و کاربران اینترنت تشدید و تمرکز یافته است. گزارشگران بدون مرز از دستگیری یکی از قدیمی ترین وبلاگ نویسان ایران علی پیرحسینلو مطلع شده است. این روزنامه نگار و همکار بسیاری از روزنامه های توقیف شده اصلاح طلب، شبانگاه ٢٦ شهریور پس از تفتیش منزلش از سوی ماموران اطلاعاتی به همراه همسرش فاطمه ستوده بازداشت و به محل نامعلومی انتقال یافته است. اتهام این روزنامه نگار و همسرش " اقدام علیه امنیت ملی" اعلام شده است. یک روز پیش از ٢٧ شهریور و تظاهرات مخالفان در سراسر ایران، تعداد دیگری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی بازداشت و یا به نهادهای قضایی – امنیتی احضار شده اند.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند : از هفته ها پیش اینترنت و کاربران آن هدف جدی حملات هواداران محمود احمدی نژاد قرار گرفته اند. در پی توقیف مطبوعات این بار مقامات مسئول جمهوری اسلامی به ابزارهای دسترسی اسان به اطلاعات رسانی در باره سرکوب و اعتراض حمله کرده اند. تقریبا همه سایت اطلاع رسانی داخل کشور مورد حمله قرار گرفته و یا مسدود شده اند. "هک" و حمله به برخی سایت ها به شکل سازمان یافته انجام می گیرید. شبکه اینترنت که در دادگاه های نمایشی از سوی دادستانی بر نیمکت اتهام قرار گرفته است، تنها امکان سازمان یابی اعتراض است که باید به سکوت وادار شود."

نوروز سایت رسمی حزب مشارکت ، پارلمان نیور سایت اقلیت اطلاح طلب مجلس، سایت تغییر وابسته به کاندیدای معترض مهدی کروبی، و سایت های وب نگاران فمینیست تغییر برای برابری و مدرسه فمینیستی از جمله سایت های هستند که مورد حمله قرار گرفته و یا مسدود شده اند. دامنه مسدود سازی به شهرستان ها هم کشیده شده است سایت کرمان نما نیز از جمله قربانیان مسدود سازی گسترده روزهای اخیر است.

گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از وضعیت بازداشت محمد پور عبدالله دانشجوی وبلاگ نویس اعلام می کند. وی برای نوشتن مطالبی در وبلاگ پیشرو در باره سرکوب جنبش دانشجویی، وضعیت بازداشت و بازجویی از دانشجویان دستگیر شده، در تاریخ ٢٤ بهمن ماه ١٣٨٧ بازداشت و به مدت ٢٣ روز در سلول های انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین تحت فشارو بازجویی قرار داشت. در تاریخ ٢٣ فروردین و در اولین جلسه دادگاه به دلیل عدم پذیرش اتهامات واهی، بازداشت موقت وی تمدید و به انفرادی بازگرداننده و سپس بدون حکم به زندان قزل حصار منتقل شده است. که همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد.

محمد پور عبدالله نخستین بار در تاریخ ٢٤ دی ماه ١٣٨٦ و در پی تظاهرات ١٦ آذر دانشجویان در تهران بازداشت شد و بعد از ٤١ روز با قرار وثیقه ٨٠ میلیون تومانی آزاد شد. نوشتن مقالاتی در باره وضعیت زندان و سرکوب جنبش دانشجویی پس از آزادی یکی از دلایل اصلی دستگیری او به شمار می آید. علت لجاجت و سخت گیری های دستگاه قضایی علیه این دانشجوی وبلاگ نویس بر خانواده و وکلای او معلوم نیست.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز