4 اكتبر 2009 - 


تسلیت گزارشگران بدون مرز به همکاران و خانواده امیر زمانی‌فر و رزا حسن‌زاده آژیری

با ناباوری و تاسف از خبر درگذشت دو همکارمان امیر زمانی‌فر و رزا حسن‌زاده آژیری مطلع شدیم.

گزارشگران بدون مرز خود را در سوگ خانواده و همکاران این دو جان باخته شریک می داند .

تسلیت و همدردی ما را پذیرا باشید. برای شما و خانواده های زمانی‌فر و حسن‌زاده آژیری صبر و تحمل و برای همکار دیگرمان مهین گرجی سلامت آرزومندیم.


همکاران ارجمند

با ناباوری و تاسف از خبر درگذشت دو همکارمان امیر زمانی‌فر و رزا حسن‌زاده آژیری مطلع شدیم.

گزارشگران بدون مرز خود را در سوگ خانواده و همکاران این دو جان باخته شریک می داند .

تسلیت و همدردی ما را پذیرا باشید. برای شما و خانواده های زمانی‌فر و حسن‌زاده آژیری صبر و تحمل و برای همکار دیگرمان مهین گرجی سلامت آرزومندیم.

با احترام

رضا معینی پژوهشگر دفتر افغانستان- ایران و تاجیکستان

از سوی دبیرخانه بین المللی گزارشگران بدون مرز

پاریس ١ اکتبر ٢٠٠٩
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز