15 اكتبر 2009 - ٢٣ مهر


فرار شاهدان سرکوب، گزارشگران بدون مرز نگران مهاجرت گسترده خبرنگاران است

این بزرگترین فرار جمعی روزنامه نگاران در بعد از انقلاب اسلامی در سال ١٣٥٧ است. رژیمی که رسانه ها را " ابزار براندازی " اعلام می‌کند، با زندانی کردن و مجبور به ترک کشور کردن روزنامه نگاران می‌خواهد شاهدان وقایع را حذف کند. عکاس، فیلمبردار، گزارشگر روزنامه‌های توقیف شده، وبلاگ‌نویس، همه متهم به " اقدام علیه امنیت ملی" شده‌اند. خوشبخت‌ترین آنها به اروپا و یا امریکا راه یافته‌اند و بسیاری دیگر از طریق قاچاقچیان خود را به کشورهای همسایه رسانده‌اند. در کشورهای میزبان از جمله عراق، ترکیه و یا حتا افغانستان آنها با مخاطرات جدی رو در روی شده‌اند. راست این است که امروز و برای این دسته از پناهندگان کنوانسیون ١٩٥١ ژنو پاسخگوی شرایط نیست. ما از کشورهای اروپایی می خواهیم در های کشور خود را برای پناه دادن به این روزنامه‌نگاران و حمایت از آزادی بیان در ایران بگشایند.


از آغاز سرکوب اعتراضات گسترده به تخلف و تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد پس از انتخابات ٢٢ خرداد، گزارشگران بدون مرز، هر روز درخواست تازه ای برای همیاری با روزنامه‌نگاران وحشت زده ایرانی که مجبور به ترک کشور خود، شده‌اند. دریافت می‌کند. بیش از ٤٠ حرفه‌کار رسانه‌ها از کشور خارج شده‌اند، کشوری که هم اکنون با ٣٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند : " این بزرگترین فرار جمعی روزنامه نگاران در بعد از انقلاب اسلامی در سال ١٣٥٧ است. رژیمی که رسانه ها را " ابزار براندازی " اعلام می‌کند، با زندانی کردن و مجبور به ترک کشور کردن روزنامه نگاران می‌خواهد شاهدان وقایع را حذف کند. عکاس، فیلمبردار، گزارشگر روزنامه‌های توقیف شده، وبلاگ‌نویس، همه متهم به " اقدام علیه امنیت ملی" شده‌اند. خوشبخت‌ترین آنها به اروپا و یا امریکا راه یافته‌اند و بسیاری دیگر از طریق قاچاقچیان خود را به کشورهای همسایه رسانده‌اند. در کشورهای میزبان از جمله عراق، ترکیه و یا حتا افغانستان آنها با مخاطرات جدی رو در روی شده‌اند. راست این است که امروز و برای این دسته از پناهندگان کنوانسیون ١٩٥١ ژنو پاسخگوی شرایط نیست. ما از کشورهای اروپایی می خواهیم در های کشور خود را برای پناه دادن به این روزنامه‌نگاران و حمایت از آزادی بیان در ایران بگشایند. "

فرار جمعی روزنامه‌نگاران علاوه بر تراژدی انسانی آن خطر سرکوب گسترده در داخل کشور را هموار می‌کند، وقتی سرکوب پی آمد اطلاع رسانی شود، روزنامه‌نگار چاره ای جز گریختن از کشور خود ندارد. یکی برای همکاری در انتشار خبر مرگ " شهید جنبش" نداآقاسلطان، دیگری برای گرفتن عکسی از تظاهرات خیابانی که آذین صفحه اول یک نشریه بین‌المللی شده است و سومی که همه زندگی خود را وقف اطلاع رسانی از وضعیت سرکوب در وبلاگش کرده بود.

انعکاس صدای خاموش خبرنگار و روزنامه‌نگار ایرانی‌

در این وضعیت ضروری است از ابتکار و تلاش روزنامه‌نگاران و عکاسان برای انتشار اخبار و اطلاع رسانی حمایت شود. در این باره گزارشگران بدون مرز به راه اندازی سایت "خبرنگاران ایران" کمک کرده است. سایتی برای" بازتاب اخبار مربوط به رسانه‌های ایران، نشر مقالات، گزارش‌ها و تحلیل‌های روزنامه‌نگاران ایرانی، دفاع از آزادی اندیشه و بیان و روشنگری پیرامون سانسور و هرگونه محدودیت اعمال‌شده بر رسانه‌های چاپی و آنلاین " که از سوی خود روزنامه‌نگاران اداره می‌شود.

از تیرماه سال جاری گزارشگران بدون مرز همزمان با انتشار راهنمای پناهندگی برای روزنامه‌نگاران تبعیدی همکاری گسترده ای را با کمیساریای عالی پناهندگی و سفارتخانه‌های کشورهای مختلف جهان برای پناه دادن به روزنامه نگاران تبعیدی در سراسر جهان آغاز کرد. گزارشگران بدون مرز در حد توان خود به این زنان و مردان که برای پیشبرد امر اطلاع رسانی هزینه سنگینی پرداخت کرده‌اند، کمک های فوری اهدا می‌کند.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز