6 ژانويه 2010 - ١٦ جدی


ژورنالیستان ولایات پروان ،پنجشیر و کاپیسا طی نشستی خواستار رهائی بدون قید و شرط خبرنگاران فرانسوی در ولایت کاپیسا گردیدند .

در نشستی که به اشتراک حدود 30تن از ژورنالیستان آزاد و دولتی ولایات پروان ، کاپیسا و پنجشیر درمحمود راقی مرکز کاپیسا تدویر یافته بود حجت الله مجددی نماینده انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان در شمال کابل و موظف در تعقیب قضیه ژورنالیستان اختطاف شده از جانب سازمان گزارشگران بدون مرز طی صحبتی در رابطه به جریان اختطاف ژورنالیستان فرانسوی و تلاشهای بخش های مختلف ژورنالیستیکی معلومات ارائیه نموده از صحتنمدی ژورنالیستان اطمینان داد .


در نشستی که به اشتراک حدود 30تن از ژورنالیستان آزاد و دولتی ولایات پروان ، کاپیسا و پنجشیر درمحمود راقی مرکز کاپیسا تدویر یافته بود حجت الله مجددی نماینده انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان در شمال کابل و موظف در تعقیب قضیه ژورنالیستان اختطاف شده از جانب سازمان گزارشگران بدون مرز طی صحبتی در رابطه به جریان اختطاف ژورنالیستان فرانسوی و تلاشهای بخش های مختلف ژورنالیستیکی معلومات ارائیه نموده از صحتنمدی ژورنالیستان اطمینان داد .

همچنان درین نشست ژورنالیستان رادیو آزادی، صدای آزادی ، سلام وطندار و نماینده ژورنالیستان در ولایت پروان صحبت نموده بر حساسیت موضوع تاکید نموده و روی نحوه برخورد رسانه ها با اختطافگران صحبت نمودند .

نشست با صدور قطعنامه ئیکه در آن ژورنالیستان خواستار رهائی بدون قید شرط ژورنالیستان ازچنگ رباینده گان گردیده و از نهادهای امنیتی خاصتاً نیروهای فرانسوی خواسته شد تا زمانیکه از راهای صلح آمیز زمنیه رهائی ژورنالیستان میسر باشد از عملیات نظامی در ساحات احتمالی موجودیت ژورنالیستان خود داری نمایند و در صورت ضرورت عملیات نظامی در قسمت رهائی ژورنالیست افغان همانند ژورنالیستان فرانسوی عمل نمایند تا حادثات غمناک چون کشته شدن اجمل نقشبندی و سلطان محمد منادی تکرار نگردد.

گفتنیست از تاریخ 8 جدی دو خبرنگار و فلمبردار فرانسوی همراه با یک ترجمان و دریور افغان درولسوالی تگاب اختطاف گردیده اند که مایه پریشانی و تاثرهمه ژورنالیستان گردیده است .
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز