16 ژانويه 2010 - 


راه اندازی مرکز فوریت های اطلاع رسانی در هائیتی، فراخوان برای همیاری

برای ممکن کردن اطلاع رسانی خبرنگاران در هائیتی و اینگونه امکانپذیر کردن همیاری موثرترشان با زلزله زدگان، گزارشگران بدون مرز مرکز عملیاتی برای اطلاع رسانی در محل را تاسیس و دراختیار خبرنگاران قرار می دهد. این مرکز دارای امکاناتی چون کامپیوتر و تلفن های همراه و موتورهای برقی است و از سوی اصلی ترین موسسه مطبوعاتی کبک کانادا، کبکور و با همکاری گزارشگران بدون مرز در محل مسقر می شود


همیاری با جان بدر بردگان و امدادرسانی به بازماندگان بدون رسانه هایی کارا و اطلاع رسانی موثر در محل ناممکن است. امروز رسانه ها درهائیتی ویران شده اند و امداد رسانی گسترده جامعه جهانی عملا با فراخوان رسانه های بین المللی که نقشی تعیین کننده دارند، امکان پذیر شده است .

برای ممکن کردن اطلاع رسانی خبرنگاران در هائیتی و اینگونه امکانپذیر کردن همیاری موثرترشان با زلزله زدگان، گزارشگران بدون مرز مرکز عملیاتی برای اطلاع رسانی در محل را تاسیس و دراختیار خبرنگاران قرار می دهد. این مرکز دارای امکاناتی چون کامپیوتر و تلفن های همراه و موتورهای برقی است و از سوی اصلی ترین موسسه مطبوعاتی کبک کانادا، کبکور و با همکاری گزارشگران بدون مرز در محل مسقر می شود و از همین هفته آغاز به کار خواهد کرد. هم اکنون فرانسوا بوگینو رئیس بخش کانادای گزارشگران بدون مرز برای ارزیابی نیازهای کوتاه و داراز مدت رسانه های در هائیتی در محل حاضر است. کانادا پذیرفته است که این مرکز موقتا در محل سفارت این کشور در در پورت پرنس مستقر شود.

استقرار این مرکز عملیاتی با همیاری کبکور گام اولیه در بازسازی رسانه ها در هائیتی است که تقریبا از امکان فعالیت باز مانده اند.

گزارشگران بدون مرز برای به تامین حمایت مالی و لجستیکی و رسانه های ویران شده هائیتی، همگان را به همیاری فرا می خواند. فراخوان ما خطاب به همه ی رسانه های جهان است، به ویژه به رسانه های کشورهایی چون کانادا، فرانسه، برزیل ایالات متحده امریکا و.. که امروز در امر امداد رسانی کوشاترند.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز