28 فوريه 2010 - ۹ حوت


استفاده برخی از سایت های انترنتی ممنوع اعلام شد


دولت افغانستان، استفاده از سایت های انترنتی دهشت افگنی و ضد اخلاقی را ممنوع اعلام کرد.

خبرنگارما گزارش می دهد: داکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با انجنیر امیرزی سنگین سرپرست وزارت مخابرات، گفت که این اقدام به معنی دفاع از آزادی بیان و اهل قلم در کشور اسلامی می باشد.

داکتر رهین می گوید که استفاده از برنامه های فروش مواد مخدر، قمار، جرایم، ساخت بم ها، فلم و عکس برهنه به همکاری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سراسر کشور ممنوع می باشد.

همچنان سرپرست وزارت مخابرات نیز اعلام نمود که دسترسی به سایت های انترنتی یاد شده را در کشور غیر ممکن خواهند نمود.

از هشت سال به اینسو شماری از مردم افغانستان به انترنت دسترسی دارند که گفته می شود در حال حاضر با فعالیت 29 شبکه انترنتی در کشور، نزدیک به 20 درصد شهروندان افغان از انترنت استفاده می نمایند.

به نقل از صبخ به خیر افغانستان
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز