21 مارس 2010 - اول فروردین


کمپین عیدی بالاترینیها به روزنامه نگاران مهاجر آغاز شد

کمپین عیدی بالاترینی ها به روزنامه نگاران مهاجر آغاز شد. همه باهم در یک کار گروهی سه روزه حداقل ۱۵۰۰۰ دلار برای روزنامه نگارانی پناهنده کمک نقدی جمع میکنیم. تمام کمکها مستقیما به حساب پی‌پال سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز ریخته میشود تا قادر به ادامه کار ارزنده‌شان باشند. تمام پول خرج مسکن، درمان و رفت و آمد روزنامه نگاران خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر این نوشته وبلاگ بالاترین را بخوانید.


کمپین عیدی بالاترینیها به روزنامه نگاران مهاجر آغاز شد. همه باهم در یک کار گروهی سه روزه حداقل ۱۵۰۰۰ دلار برای روزنامه نگارانی پناهنده کمک نقدی جمع میکنیم. تمام کمکها مستقیما به حساب پی‌پال سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز ریخته میشود تا قادر به ادامه کار ارزنده‌شان باشند. تمام پول خرج مسکن، درمان و رفت و آمد روزنامه نگاران خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر این نوشته وبلاگ بالاترین را بخوانید.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز