13 نوامبر 2010 - ۲۲ عقرب


ایجاد مکان ویژه یادبود روزنامه‌نگاران قربانی در افغانستان

خستین مکان ویژه یادبود روزنامه نگاران قربانی خشونت در افغانستان از سوی یک نهاد مدافع حقوق روزنامه نگاران ایجاد شده است.


خستین مکان ویژه یادبود روزنامه نگاران قربانی خشونت در افغانستان از سوی یک نهاد مدافع حقوق روزنامه نگاران ایجاد شده است.

یک نهاد حامی رسانه هادر افغانستان موسوم به "نی"، که این مرکز را ایجاد کرده، گفته است که با ایجاد این محل قصد دارد این پیام را به حکومت افغانستان برساند که هنوز نهادهای دفاع از حقوق روزنامه نگاران همچنان در انتظار شناسایی و مجازات عاملان خشونت و بدرفتاری با خبرنگاران اند.

نهادهای دفاع از حقوق روزنامه نگاران می گویند در شش ماه اول سال جاری خورشیدی بیشتر از ۲۵۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده اند.

مراسم گشایش مرکز جدید، که خود در عین حال یادبود روزنامه نگاران قربانی خشونت در افغانستان هم بود، در محلی به نام "یادگاه" برگزار شد.

برگزار کنندگان این مراسم تصاویر زیادی از روزنامه نگاران افغان را که قربانی خشونت ها در این کشور شده اند بر دیوارهای اتاق نصب کرده اند.

نصب این تصاویر بر دیوارها نشان می دهد که میزان خشونت در برابر خبرنگاران افغان در چند سال گذشته بالا بوده است. این خشونت ها از خشونت های خانواده گی تا حمله طالبان و افراد ناشناس را در بر می گیرد.

صدیق الله توحیدی، رئیس دیده بان رسانه در سازمان "نی" گفت گفت که روزنامه نگاران در افغانستان با "انواع خشونت" مواجهند. به گفته او، خبرنگاران هم از نظر امنیت شغلی با مشکلاتی مواجهند و هم جان آنها در معرض خطرهای جدی امنیتی رو به رو است.

آقای توحیدی از دولت افغانستان انتقاد کرد که با وجود تشکیل کمیسیون هایی در زمینه بررسی پرونده های قتل روزنامه نگاران در این کشور، "متهمین و مظنونین به قتل خبرنگاران نه بازداشت شدند و نه محاکمه شدند".

رئیس دیده بان رسانه ها افزود: "یکی از دلائل افتتاح این تالار دادخواهی است بخاطر توجه مقامات دولتی و قضایی افغانستان در زمینه بررسی پرونده های قتل خبرنگاران تا آهسته آهسته فراموش نشود."

شماری از این روزنامه نگاران هنگام اجرای وظیفه جانشان را از دست داده اند. در بسیاری موارد عاملان خشونت و حمله به روزنامه نگاران همچنان ناشناس باقی مانده اند.

سازمان حمایت کننده رسانه های آزاد، "نی"، می گوید امسال نیز موارد زیادی از خشونت و بدرفتاری با خبرنگاران افغان را ثبت کرده است.

چهار مورد خشونت علیه روزنامه نگاران تنها در یک هفته گذشته صورت گرفته است.

نهادهای دفاع از روزنامه نگاران می گویند طالبان، گروههای مسلح ناشناس و حتی مقام های دولتی در خشونت علیه روزنامه نگاران افغان دست دارند.

روزنامه نگاران افغان در حدود 9 سال گذشته در وضعیت دشواری در افغانستان کار کرده اند. آنها نقش مهمی در اطلاع رسانی و پوشش وقایع مهم خبری داشته اند.

اما بررسی ها نشان می دهد که افغانستان هنوز هم یکی از خطرناکترین مناطق جهان برای روزنامه نگاران است.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز