22 نوامبر 2010 - ۱ آذر


نشريه چلچراغ توقيف شد

نشريه "چلچراغ " یکی از پرمخاط‌ب‌ترین نشریات در میان قشر جوان، در پي دريافت چند تذكر كتبي و به دلیل آنچه "تكرار تخلفات" نامیده شده، توقيف شد. چلچراغ در شماره مهرماه خود، گفت‌وگویی تفصیلی با محمدرضا شجریان انجام داده بود و از تصویر وی برای طرح روی جلد استفاده کرد.


نشريه "چلچراغ " یکی از پرمخاط‌ب‌ترین نشریات در میان قشر جوان، در پي دريافت چند تذكر كتبي و به دلیل آنچه "تكرار تخلفات" نامیده شده، توقيف شد.

به گزارش فارس، نشريه چلچراغ در پي دريافت دو تذكر كتبي از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات به بهانه "انتشار برخي مطالب غير‌اخلاقي در قالب داستان و طنز"، توقيف شد.

چلچراغ هفته‌نامه‌ای است که با مدیرمسئولی فریدون عموزاده خلیلی منتشر می‌شود و در ماه‌های پایانی سال گذشته برخی از خبرنگاران آن بازداشت و آزاد شدند.

این نشریه در اولین شماره مهرماه خود، گفت‌وگویی تفصیلی با محمدرضا شجریان انجام داده بود و از تصویر وی برای طرح روی جلد استفاده کرد.

به نقل از ندای سبز آزادی
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز