25 نوامبر 2010 - ۴ آذر


حمایت از جوا سیلوا

روزنامه نیویورک تایمز هزینه های درمانی وی را تقبل و از او به تمامی حمایت می‌کند. اما دوستانش برای همبستگی با خانواده و همیاری با آنها در این روزهای سخت با انتشار فراخوانی همگان را به کمک دعوت کرده‌اند. گزارشگران بدون مرز با این فراخوان همصداست.


٢٣ اکتبر سال جاری جوا سیلوا عکاس روزنامه‌ی نیورک تایمز در جنوب افغانستان بر اثر انفجار مین به شدت زخمی شد. برای نجات جانش پزشکان مجبور شدند هر دوی پای او را از زانو قطع کنند. وی هنوز بین مرگ و زندگی و در بیمارستانی در شهر واشنگتن بستری است.

جوا سیلوا به کار در مناطق دشوار عادت داشت. با عکاسان مشهوری چون کوین کارتر، کن اوستربروک و جرج مارنویچ، گروه عکاسان معروف به کلوپ بنگ بنگ را تشکیل داده بود، که رویدادهای آفریقای جنوبی از آزادی نلسون ماندلا تا انتخابات ریاست جمهوری سال ١٩٩٤ را پوشش خبری می‌دادند و سپس در سودان، کشورهای بالکان و آسیای میانه ، روسیه و در خاور میانه و افغانستان کار کرد.

جوا سیلو عکاسی حرفه‌ای است، که چندین جایزه جهانی را برای کارهایش از جمله دو جایزه پرس فتو آوارد را از آن خود کرده است. در همه جا معروف به مردی سخاوتمند و انسان گرایی سازش ناپذیر است و کارنامه‌ای قابل ستایش دارد.

روزنامه نیویورک تایمز هزینه های درمانی وی را تقبل و از او به تمامی حمایت می‌کند. اما دوستانش برای همبستگی با خانواده و همیاری با آنها در این روزهای سخت با انتشار فراخوانی همگان را به کمک دعوت کرده‌اند. گزارشگران بدون مرز با این فراخوان همصداست.

سایت حمایت از جوا سیلوا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز