29 آوريل 2011 - 


گزارش بی بی سی فارسی از مراسم اهدای جایزه آزادی انجمن قلم آمریکا به نسرین ستوده

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز