14 ژوئن 2011 - 


’ گزارش بی بی سی فارسی : ضرب و شتم’ هدی صابر در اوین در نامه ۶۴ زندانی سیاسی

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز