11 ژوئيه 2011 - 


گزارش محمدرضا شاهید از کنفرانس مطبوعاتی وضعیت حقوق بشر در ایران

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز