15 ژوئيه 2011 - ۲۳ سرطان


داد نورانی روزنامه نگار مشهور افغانستان درگذشت

گزارشگران بدون مرز درگذشت داد نورانی را به خانواده و همکاران وی تسلیت می گوید


داد نورانی خبرنگار نامدار افغانی چهارشنبه بیست و دوم سرطان در کابل چشم از جهان پوشید. وی دارای پیشینه ی طولانی روزنامه نگاری در افغانستان، و یکی از منتقدان دولت و یکی از نظریه پردازان سیاسی در کشور بود که در عرصه های متفاوت ژورنالیزم فعالیت نموده که نظریات، مصاحبه ها و گفتگوهایش در پیوند به مسایل مختلف کشور از سال ها به اینسو در رسانهای داخلی و خارجی به نشر رسیده است.

گزارشگران بدون مرز درگذشت داد نورانی را به خانواده و همکاران وی تسلیت می گوید
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز