21 سپتامبر 2011 - ٣٠ سنبله


فرهاد تقدسی فیلمبردار پرس تی وی درگذشت

وی در پی حمله ی طالبان به مرکز شهر کابل در تاریخ ٢٢ سنبله شدیدا زخمی شده بود، روز ٢٩ سنبله در بیمارستانی در شهر کابل درگذشت


گزارش‌گران بدون مرز نهایت تاسف خود را از مرگ فرهاد تقدسی فیلم بردار تلویزیون پرس تی وی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران مطلع شد. گزارش‌گران بدون مرز مراتب تسلیت خود را به خانواده فرهاد تقدسی اعلام می‌کند.

وی در پی حمله ی طالبان به مرکز شهر کابلشدیدا زخمی شده بود، پس از یک هفته، روز ٢٩ سنبله در بیمارستانی در شهر کابل درگذشت. جنگجویان طالبان در تاریخ ٢٢ سنبله به چندین ساختمان در مرکز کابل از جمله سفارت امریکا و مقر نیروهای ناتو حمله کرده بودند، دفتر پرس تی وی که در مجاورت سفارت امریکا قرار دارد در این حمله آسیب دیده بود.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز