4 اكتبر 2011 - 


گزارش بی بی سی از قطع وی‌پی‌ان از سوی مسئولان فیلترینگ در ایران

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز