21 اكتبر 2011 - 


گفت‌وگوی اختصاصی بی بی سی با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز