3 ژانويه 2012 - 


حشمت الله طبرزدی روزنامه‌نگار زندانی از زندان رجایی شهر

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز