4 ژانويه 2012 - ١٤ دی


بی بی سی : کافی نت‌های ایران موظف به ثبت فعالیت‌های کاربران شدند

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز