13 فوريه 2012 - 


گزارش صدای امریکا از رده بندی جهانی آزادی مطبوعات 2011-2012

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز