20 مارس 2012 - اول حمل - فروردین


سال نو مبارک باد

در طلیعه سال نو خورشیدی ١٣٩١ بهترین آرزوهای ما را برای سلامت و سعادت و سالی پر از آزادی برای همگان پذیرا باشید


در طلیعه سال نو خورشیدی ١٣٩١ بهترین آرزوهای ما را برای سلامت و سعادت

و سالی پر از آزادی برای همگان پذیرا باشید

یاد جانباختگان را گرامی می‌داریم و

در این روزهای اغاز سال به یاد همه‌ی همکارانی هستیم که برای دفاع از ازادی اطلاع‌رسانی در بند هستند

به امید جهانی پر از بهار و بدون زندان و بند برای حرفه‌کاران رسانه‌ها

گزارشگران بدون مرز
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز