1 ژوئن 2012 - ۱۲ خرداد


راديو اروپای آزاد-راديو آزادی از افزايش فشارها بر خانواده‌های کارکنان راديو فردا در ايران، خبر داد

آرمان مستوفی، مدير راديو فردا روز جمعه، گفت:" روند اعمال فشار بر نزديکان کارکنان راديو فردا بيش از يک سال است که آغاز شده و تا کنون در مجموع ۱۰ خانواده درگير آن بوده‌اند".


راديو اروپای آزاد –راديو آزادی می گويد در يک سال گذشته، دستکم در ۲۰ مورد ، وابستگان کارکنان راديو فردا در ايران مورد بازجويی قرار گرفته و تهديد شده‌اند.

آرمان مستوفی، مدير راديو فردا روز جمعه، گفت:" روند اعمال فشار بر نزديکان کارکنان راديو فردا بيش از يک سال است که آغاز شده و تا کنون در مجموع ۱۰ خانواده درگير آن بوده‌اند".

مدير راديو فردا گفت :"بازجويان، خانواده‌های کارکنان را تهديد کرده‌ و خواسته‌اند تا ارتباط خود را با نزديکانشان در راديو فردا قطع کنند و در مواردی نيز از خانواده‌ها خواسته‌اند تا به نزديکانشان در راديو فردا بگويند از همکاری با اين رسانه دست بکشند و به ايران بازگردند".

استيو کورن، مدير راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی نيز گفت :" اين اقدام نشان از تلاش شديد جمهوری اسلامی برای خودداری از گردش آزاد اطلاعات در ايران دارد."
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز