8 اكتبر 2012 - 


در اعتراض به پارازیت انداختن روی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان دولت فرانسه به اتحادیه جهانی ارتباطات شکایت برد

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز