20 فوريه 2013 - 


آرش سیگارچی از صدای امریکا : روزنامه نگاران آزاد نشدند، اعتراف ها پخش می شود

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز