6 فوريه 2014 - 


گزارش‌گران بدون مرز از "فدراسیون گزارش‌گران ورزشی" حمایت می کند

در بازی‌های المپیک یک حرفه کم است، روزنامه‌نگاری مستقل نیز در این جشنواره‌ی بزرگ ورزشی جایگاه تام و تمام خود را دارد.


فدراسیون گزارش‌گران ورزشی

REPORTERS SPORTS FEDERATION

برای آنکه رشته روزنامه‌نگاری مستقل در بازی‌های المپیک زمستانی #سوچی در روسیه کنار گذاشته نشوند!

در بازی‌های المپیک یک حرفه کم است، روزنامه‌نگاری مستقل نیز در این جشنواره‌ی بزرگ ورزشی جایگاه تام و تمام خود را دارد.

با هزاران ورزشکاران در جهان که هر روز برای ارزش‌های المپیک، دقت شجاعت، احترام، انظباط، و …. افتخار آفرینی می‌کنند، فدراسیون گزارش‌گران ورزشی پیگیرانه برای به رسمیت شناخته شدن این رشته در بازی‌های المپیک #سوچی، مبارزه می‌کند

بازیگر عرصه اطلاع رسانی شوید.

گفته‌ی کمیته جهانی المپیک که ما را به ساختن « دنیایی بهتر» دعوت می‌کند باور کنیم و با هم از حق بنیادین آزادی اطلاع رسانی و حق دانستن دفاع کنیم.

صدای خود را با عضویت در فدراسیون گزارش‌گران ورزشی به همگان برسانید از تلاش‌های ما بر روی فیس‌بوک و توئیتر مطلع و از آن‌ها پشتیبانی کنید.

#Sochi2014

#RS_Fed

@RS_Fed

https://www.facebook.com/ReportersS...
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز