20 مارس 2014 -  اول فروردین/حمل


سال نو مبارک


سال نو مبارک

بهترین آرزوهای ما را برای سالی پر از صلح و ازادی پدیرا باشید

در طلیعه سال نو به یاد همکاران در بند هستیم . در کنار خانواده های آنها ارزومند ازادی شان هستیم
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز