13 فوريه 2015 - 


گزارش صدای امریکا از رده بندی جهانی آزادی رسانه‌ها و کنفرانس مطبوعاتی گزارش‌گران بدون مرز در واشنگتن با شرکت علی رضاییان برادر روزنامه‌نگار زندانی جیسون رضاییان

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز