1 ژوئيه 2015 - ۲۴ جوزا


طلوع : ایجاد اتحادیه رادیو تلویزیون‌های افغانستان

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز