23 سپتامبر 2015 - 


تندیس ابتکاری دو هنرمند و روزنامه‌نگار مشهور، دومینیک دورمینو و چارلز گلاس از ٢٣تا ٢٧ سپتامبر در مرکز فرهنگی ژرژ پومپیدو - پاریس

در حمایت و بزرگ‌داشت «افشاگران» به پیشنهاد گزارش‌گران بدون مرز، مرکز فرهنگی ژرژ پومپیدو در پاریس، تندیس ابتکاری دو هنرمند و روزنامه‌نگار مشهور، دومینیک دورمینو و چارلز گلاس را از ٢٣تا ٢٧ سپتامبر در فضای باز به نمایش می‌گذارد. این تندیس چهار صندلی است که بر سه صندلی آن به ترتیب جولیان آسانژ، برادلی ( چلسا) مانینگ و ادوارد اسنودن ایستاده‌اند، چهارمین صندلی از آن همه‌ شهروندانی است خواهان دفاع از حق دانستن و حقوق بنیادین بشر هستند.

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز