18 دسامبر 2015 - 


فرداکاتور : ایران سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان،طرحی از مانا نیستانی

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز