21 آوريل 2016 - 


گزارش صدای آمریکا از آخرین رده‌بندی جهانی آزادی رسانه ها؛ ایران از آخر دوازدهم شد

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز