3 مه 2016 - 


گزارش تصویری صدای امریکا از مراسم تقدیر از قهرمانان اطلاع رسانی

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز