9 مه 2016 - 


کارزار تازه گزارش‌گران بدون مرز، رهبرانی که از وضعیت بد ازادی رسانه ها در کشور خود خرسندند

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز