21 ژوئن 2016 - 


کارزار برای آزادی ارول اوندراغلو نماینده گزارش‌گران بدون مرز در ترکیه

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز