12 ژوئيه 2016 - 


نرگس محمدی از تاریخ ۷ تیرماه در اعتراض به وضعیت بازداشت‌ خود در اعتصاب غذا زد بسر می‌برد.

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز